UNITEL

Obsługa informatyczna

Outsourcing IT  to przekazanie całości lub wydzielonego fragmentu infrastruktury IT w ręce wykwalifikowanej firmy zewnętrznej. Jest to obecnie jedna z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem – pozwala firmie skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, eliminując konieczność tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanego działu informatycznego. Podstawową zaletą korzystania z naszych usług jest zmniejszenie poziomu inwestycji i obniżenie kosztów funkcjonowania całej infrastruktury informatycznej w Państwa organizacji a zarazem umożliwienie dostępu do najnowszej technologii i efektywnych rozwiązań informatycznych.
Dzięki szczegółowej analizie potrzeb oferujemy naszym klientów pakiet usług obsługi informatycznej idealnie dopasowany zarówno do potrzeb jak i możliwości. Wszystkie nasze usługi są negocjowane.R515
Do zalet powierzenia opieki nad całością lub częścią oprogramowania i sprzętu komputerowego firmie zewnętrznej można zaliczyć:

 • optymalizacja kosztów obsługi, Klient nie ponosi kosztów pracowniczych, nasze faktury są kosztami dla naszych Klientów (dodatkowo upraszcza to stronę księgową u Klienta)
 • zabezpieczenie ciągłości pracy wszystkich serwerów Klienta w oparciu o istniejące możliwości techniczne u Klienta. Propozycje optymalizacji tych rozwiązań. Diagnoza i zabezpieczenie ryzyka pracy systemów serwerowych.
 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji, zabezpieczenie sieci Klienta.
 • Usługi HelpDesk dla Pracowników Klienta, umożliwiające im skupienie się na głównym zakresie działalności a nie na samodzielnym rozwiązywaniu problemów informatycznych. Wsparcie pracy zdalnej pracowników możliwy HelpDesk zdalny na dowolnym systemie operacyjnym podłączonym do Internetu.
 • przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń,
 • niskie koszty zarządzania kontraktem,
 • dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,
 • brak konieczności utrzymywania własnego działu informatycznego wraz z wymaganym zapleczem,
 • wydłużenie bezawaryjnej pracy urządzeń dzięki stałej konserwacji,
 • dostęp do technologii odzyskiwania utraconych danych,
 • gwarancja ciągłości pracy,
 • stała pomoc osobista, telefoniczna i zdalna,
 • wyższa elastyczność,
 • miła atmosfera obsługi.
 • Montaż i konserwacja sieci teletechnicznych (okablowania) u Klienta.
 • Na potrzeby Klienta możliwość delegowania obsługi 24/7/365

Proponujemy współpracę w oparciu zarówno o stałe kontrakty serwisowe jak i prace zlecone.
Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju