UNITEL

Nagrywanie połączeń

Aplikacja przeznaczona jest do współpracy z systemem wbudowanego nagrywania rozmów EbdREC dla serwerów Slican (z wyjątkiem ITS IP PBX). Składa się z dwóch części, „serwera nagrań” czyli aplikacji RecordMAN.server, która umożliwia pobieranie nagrań z zasobów centrali i zapisywanie ich kopii na dysku komputera w sieci lokalnej, oraz „klienta” czyli aplikacji RecordMAN.client służącej do obsługi nagrań pobranych na lokalny komputer czyli wyświetlania szczegółowej historii połączenia oraz wyszukiwania  konkretnych połączeń wg wielu kryteriów.

Aplikacja serwerowa

Główne zadania

 • zapis („zrzut”) nagrań na twardy dysk HDD (magazyn)
 • udostępnianie nagrań zgodnie z uprawnieniami (serwer)

Aplikacja ta ma  za zadanie pobieranie nagrań z nośnika istniejącego w centrali i zapisywanie ich na dysku twardym komputera w sieci lokalnej tworząc ich kopię. Ma to szczególne znaczenie w przypadku central, w których nośnikami są karty pamięci typu flash o ograniczonej pojemności.

Aplikacja kliencka

Aplikacja do obsługi nagrań. Nie pobiera nagrań na dysk lokalny więc synchronizacja katalogów jest bardzo szybka. Polecenie odtworzenia nagrania powoduje skopiowanie pojedynczego pliku na dysk lokalny i jego odtworzenie. W zależności pod praw nadanych w centrali można lub nie zachować nagranie na własnym dysku.

Aplikacja RecordMAN.client może pracować z różnymi źródłami danych:

 • centrala – aplikacja łączy się bezpośrednio z nośnikiem nagrań w centrali
 • RecordMAN.server – aplikacja łączy się z archiwum tworzonym przez tą aplikację z zachowaniem uprawnień. Dzięki temu że synchronizacja pomiędzy centralą a serwerem jest prawie natychmiastowa użytkownik ma do dyspozycji zarówno nagrania z nośnika w centrali jak i dane archiwalne ograniczone pojemnością dysku twardego na którym składa dane RecordMAN. Server.
 • dane archiwalne (nagrania skopiowane na płytę lub też dowolny inny katalog z nagraniami w formacie danych Slican) – aplikacja w przypadku połączenia z tego typu archiwum nie uwzględnia uprawnień stanowiska do nagrań.

W centralach Slican można powołać konta użytkowników aplikacji RecordMAN.client posiadających następujące uprawnienia:

 • prawo do kopiowania nagrań na dysk lokalny – decyduje o możliwości eksportowania nagrań jako typowe pliki dźwiękowe
 • dostęp pełny – brak ograniczeń – dla użytkownika dostępne są wszystkie rozmowy nagrane w centrali
 • dostęp ograniczony – pozwala na ustawienie praw do nagrań wg następujących kryteriów:
  • do określonego poziomu – w centrali można zdefiniować do 8 grup abonentów (analogicznie do sieci) – prawo do odsłuchu nagrań tylko dla konkretnej grupy abonentów, lub kilku grup
  • do nagrań z filtrem – prawo do odsłuch wyłącznie nagrań konkretnego numeru wewnętrznego
  • prawo do odsłuchu nagrań do określonej liczby dni wstecz
 • aplikacja RecordMAN.client może odsłuchiwać nagrania utworzone zarówno w wersji 1 jak i 2 programu
 • RecordMAN.server musi składować nagrania w nowej lokalizacji