UNITEL

Zamów usługę zdalnej rekonfiguracji centrali

W celu zamówienia usługi zdalnej rekonfiguracji centrali proszę uzupełnić poniższy formularz opisując jak najdokładniej zakres prac do wykonania.

Centrala musi być połączona z internet, zalogowana do serwera producenta Keeper (wykorzystywany do połączenia jest TCP 5525).

Usługi:

  • Gwarancyjne: Wszystkie czynności związane z niepoprawnym funkcjonowaniem centrali, zaistniałe w czasie gwarancji (tylko dla central zakupionych w firmie Unitel Sp. z o.o.)
  • Odpłatne: Wszystkie pozostałe czynności, koszt zależnie od zakresu prac waha się od 60 do 150 zł netto.

 

Nazwa firmy (wymagane)

Dane do faktury (opcjonalne)

Adres email (wymagane)

Numer kontaktowy (wymagane)

Model i numer seryjny centrali (opcjonalne)

Temat

Zakres prac

Rodzaj usługi (wymagane)
 Gwarancyjna Odpłatna