UNITEL

Slican DECT-IP

Slican DECT-IP

System DECT-IP współpracuje z serwerami wyposażonymi w łacza VoIP. System ten gwarantuje pełną swobodę ruchu na terenie całej firmy i bezzakłóceniowe przekazywanie prowadzonych rozmów w trakcie przemieszczania się. Jakość dźwięku jest zawsze wysoka, Niezależnie od miejsca prowadzonej rozmowy

System DECT-IP oparty o rozwiązanie RTX współpracuje z serwerami Slican. Obszar zasięgu systemu DECT-IP zależy od ilości zainstalowanych baz DECT i miejsca ich zainstalowania. System dopuszcza zainstalowanie do 40 baz DECT komunikujących się ze sobą i serwerem telekomunikacyjnym przy użyciu protokołu SIP. System pozwala na zarejestrowanie do 200 słuchawek (max. 30 słuchawek do bazy) – dokładna ich ilość zależy od zastosowanego serwera Slican i wykupionych licencji. Użytkownik systemu DECT-IP jest standardowym abonentem centrali ze wszystkimi przywilejami do realizacji połączeń telefonicznych wychodzących i odbierania połączeń przychodzących.

Istotną cechą Slican DECT-IP jest jego pełna integracja poprzez wykorzystanie zasobów serwerów Slican do zarządzania systemem. Nie ma potrzeby korzystania z jakichkolwiek dodatkowych komputerów / serwerów.
Słuchawka w systemie DECT-IP zapewnia:

  • prezentację numeru CLIP
  • wybieranie w DTMF
  • przekazywanie rozmów
  • realizację innych funkcji serwerów Slican

 

Pojemność maksymalna serwera MAC-6400 IPL-256  IPM-032  IPU-14  IPS-08
Ilość baz  40  40  40  40  40
Protokół transmisji między bazami  SIP  SIP  SIP  SIP  SIP
Ilość słuchawek  200
(30 na bazę)
  200
(30 na bazę)
 200
(30 na bazę)
  200
(30 na bazę)
 200
(30 na bazę)
Rodzaj transmisji radiowej  DECT GAP DECT GAP DECT GAP DECT GAP DECT GAP
Ilość jednocześnie prowadzonych rozmów  32* (10 na 1 bazę)  64* (10 na 1 bazę)  64* (10 na 1 bazę)  16 (10 na 1 bazę)  8 na 1 bazę**

* zależy od typu zastosowanej karty VoIP

** zależy od wersji modelu centrali

UWAGA! Dla zachowania wysokiej jakości połączeń zalecana ilość słuchawek, które pozwolą na optymalne wykorzystanie systemu nie powinna być większa niż 3-krotność ilości jednoczesnych rozmów.